Tam Bình tiến gần đến huyện nông thôn mới

Bình luận · 47 Lượt xem

Mới đây, BCĐ Các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025 tổ chức cuộc họp thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận huyện Tam Bình đạt chuẩn NTM trong năm 2023.

Qua bỏ phiếu, các đại biểu thống nhất trình Bộ Nông nghiệp-PTNT xem xét, thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Tam Bình đạt chuẩn NTM năm 2023.

 

Nâng mức độ hài lòng của người dân

 

Sau hơn 12 năm xây dựng NTM, huyện Tam Bình đã đạt nhiều kết quả khả quan. Nổi bật là, bộ mặt nông thôn từng bước đổi mới, cảnh quan môi trường được làm mới theo hướng sáng- xanh- sạch- đẹp; kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội ngày càng phát triển, đặc biệt là hệ thống giao thông nông thôn đã đảm bảo ô tô đi đến trung tâm tất cả các xã và thị trấn; thủy lợi được đầu tư ngày càng hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, vận chuyển hàng hóa, nhiều mô hình sản xuất đem lại lợi nhuận cao cho nông dân, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt 58,2 triệu đồng/năm, tăng bình quân 3,725 triệu đồng/năm (kể từ năm 2011, khi mới bắt đầu xây dựng NTM). 

 

Ông Trần Thanh Lâm- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, cho biết: Tỷ lệ hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM của huyện đạt gần 97,6% (quy định 90% trở lên), trong đó tỷ lệ hài lòng của người dân ở từng xã gần 95,3% trở lên (quy định 80% trở lên).

 

Qua ghi nhận những lý do mà người dân chưa hài lòng theo từng câu hỏi, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã có những khuyến nghị rất sát đáng để nâng chất tiêu chí huyện NTM cũng như nâng cao sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM. Theo đó, về lĩnh vực quy hoạch cần tổ chức sản xuất nông nghiệp theo quy hoạch, tránh mâu thuẫn giữa người sản xuất cây ăn trái và người sản xuất lúa.

 

Quy hoạch điện, nước cho đồng bộ nhất là ở các chợ, đồng thời kịp thời sửa chữa và nâng cấp một số loa chưa đảm bảo. 

 

Về thủy lợi, cần quan tâm thực hiện tốt nạo vét các kênh, rạch nội đồng, đẩy nhanh tiến độ các công trình đê bao chống lũ, chống mặn đã được phê duyệt (đối với các công trình do trên đầu tư). Trên lĩnh vực giao thông, kịp thời duy tu, nâng cấp các tuyến giao thông xuống cấp, đặc biệt là các tuyến đường liên xóm, quan tâm chăm sóc các tuyến đường trồng cây xanh, các tuyến đường trồng hoa của huyện...

 

Đối với việc tham gia xây dựng hệ thống chính trị- xã hội và giữ gìn an ninh trật tự, thì thủ tục hành chính một số lĩnh vực còn nhiều phức tạp nhất là đất đai, vì vậy Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị cần giảm bớt các thủ tục và chấn chỉnh một số cán bộ có thái độ phục vụ Nhân dân chưa tốt nhất là ở lĩnh vực đất đai và y tế.

 

UBND huyện Tam Bình đã tiếp thu, giải trình và cam kết chỉ đạo khắc phục những nội dung người dân còn chưa hài lòng về kết quả xây dựng NTM. 

UBND tỉnh ghi nhận và cho biết sẽ thường xuyên theo dõi, chỉ đạo và kiểm tra đối với những nội dung mà UBND huyện Tam Bình đã có văn bản tiếp thu, giải trình và cam kết thực hiện theo thẩm quyền. Đồng thời, giao các sở, ngành tỉnh có liên quan hỗ trợ UBND huyện Tam Bình trong tổ chức thực hiện.

Sớm hoàn thiện hồ sơ

 

Qua thẩm tra kết quả xây dựng NTM của huyện Tam Bình, ông Lê Văn Dũng- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp-PTNT, Chánh Văn phòng điều phối chương trình xây dựng NTM tỉnh, cho biết: Huyện Tam Bình hiện có 16/16 xã đạt chuẩn NTM, đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2021-2025.

 

Trong đó, có 3/16 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, đạt tỷ lệ 18,8% (quy định 10% trở lên). Cùng với đó, TT Tam Bình đạt chuẩn đô thị văn minh, đạt 100%; huyện đạt tất cả các tiêu chí huyện NTM giai đoạn 2021-2025.

 

Cùng với những kết quả đạt được, BCĐ Các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025 cũng lưu ý: Huyện Tam Bình tập trung hoàn thiện các chỉ tiêu thuộc các tiêu chí về y tế- văn hóa- giáo dục, môi trường và chất lượng môi trường sống. 

 

Qua thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn NTM năm 2023 đối với huyện Tam Bình, BCĐ tỉnh cho rằng huyện đã cơ bản đủ các yêu cầu theo quy định tại Quyết định 18 ngày 2/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn NTM, đạt chuẩn NTM nâng cao, đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025.

 

Tại cuộc họp thảo luận, các thành viên BCĐ tỉnh đều thống nhất với báo cáo kết quả xây dựng NTM của huyện Tam Bình; thống nhất với báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn NTM của huyện Tam Bình đến năm 2023. Đồng thời, bỏ phiếu thống nhất trình Bộ Nông nghiệp-PTNT xem xét, thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Tam Bình đạt chuẩn NTM năm 2023.

 

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, đối chiếu với quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025, ông Lữ Quang Ngời- Chủ tịch UBND tỉnh, giao Sở Nông nghiệp-PTNT (cơ quan Thường trực BCĐ Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh) tiếp tục phối hợp với UBND huyện Tam Bình và Văn phòng UBND tỉnh sớm hoàn thiện hồ sơ và tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ Nông nghiệp-PTNT xem xét, thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Tam Bình đạt chuẩn NTM trong năm 2023 theo đúng quy định.

16/16 xã đã có đồ án xây dựng nông thôn mới cấp xã

 

 

Đến cuối tháng 7/2023, 16/16 xã trong huyện Tam Bình đã có đồ án xây dựng NTM cấp xã được UBND huyện phê duyệt với 3 nội dung: quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch xây dựng NTM, quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp. 

Hiện tất cả các đồ án quy hoạch đều được lập mới hoặc rà soát, cập nhật, điều chỉnh và bổ sung kịp thời theo đúng hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1037 ngày 30/3/2021. Bên cạnh, 5 xã đã có đồ án quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn được UBND huyện phê duyệt phù hợp với tình hình kinh tế- xã hội của địa phương và phù hợp với định hướng đô thị hóa theo quy hoạch. Tất cả các xã đã tổ chức công khai các quy hoạch được duyệt; ban hành quy chế quản lý quy hoạch; cắm mốc chỉ giới quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch theo quy chế quản lý quy hoạch được duyệt.

Theo đánh giá của Sở Xây dựng, đến nay 16/16 xã của huyện Tam Bình đạt chuẩn tiêu chí quy hoạch theo quy định của Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2021-2025.

Bình luận