1. Dịch vụ mạng xã hội cho phép người sử dụng đăng tải, đệ trình, lưu trữ, gửi hoặc nhận nội dung, bao gồm các hình ảnh, clip. Tuy nhiên nhà cung cấp không đảm bảo những thông tin người sử dụng đăng lên, chia sẻ trên mạng xã hội là hoàn toàn chính xác, an toàn, không chứa đựng các rủi ro về thông tin

2. Khi sử dụng đăng tải nội dung lên Mạng xã hội, bạn đã hoàn toàn trao cho mạng xã hội chấp thuận không độc quyền đối với sản phẩm sở hữu trí tuệ theo đó mạng xã hội có thể chuyển nhượng, cấp phép lại, miễn phí, toàn cầu với quyền sử dụng, lưu trữ, chia sẻ,sao chép, chỉnh sửa, tạo mới dựa trên dịch, trao đổi, phát hành, biểu diễn, trưng bày và quảng bá, phân phối những nội dung của bạn. Các quyền bạn đồng ý cấp theo thỏa thuận này được giới hạn cho mục đích vận hành, quảng bá mạng xã hội. Chấp thuận đối với các sản phẩm sở hữu trí tuệ mà bạn cấp cho chúng tôi vẫn tiếp tục có hiệu lực ngay cả khi bạn không còn sử dụng dịch vụ mạng xã hội.

3. Bạn phải đảm bảo các nội dung bạn đăng tải lên mạng xã hội không vi phạm  pháp luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam và quốc tế. Sử dụng dịch vụ của mạng xã hội không có nghĩa là bạn được sử dụng những nội dung mà bạn truy cập được.

4. Trên nội dung của mạng xã hội có thể xuất hiện link của website, biểu tượng của website khác, những website này có thể không thuộc kiểm soát hoặc sở hữu của nhà cung cấp. Việc truy cập tới các trang khác này hoàn toàn có thể gặp rủi ro, nguy hiểm. Người sử dụng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về rủi ro khi sử dụng website liên kết này. Nhà cung cấp sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung của website liên kết hoặc điểm đến nào mà người dùng đã truy cập.

CHÍNH SÁCH THU THẬP, XỬ LÝ DỮ LIỆU THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN, THÔNG TIN RIÊNG CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI AGRIMATE.VN

1. Mục đích thu thập Thông tin cá nhân.

a) Thực hiện quản lý việc đăng thông tin và kiểm duyệt thông tin công khai.

b) Thực hiện quản lý lưu lượng người dùng sử dụng dịch vụ, số lượng người dùng;

c) Thực hiện quản lý hoạt động tiếp thị, cung cấp thông tin tới người dùng như gửi các cập nhật mới nhất về dịch vụ diễn đàn và các tính năng mới liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;

d) Cung cấp giải pháp và thay đổi dịch vụ nhằm phục vụ nhu cầu người dùng;

e) Quản lý, phân tích, đánh giá số liệu liên quan đến dữ liệu hệ thống ;

f) Tiếp nhận thông tin, góp ý, đề xuất, khiếu nại của thành viên nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ;

g) Liên hệ với thành viên để giải quyết các yêu cầu của thành viên;

2.  Phạm vi thu thập thông tin cá nhân

a) Loại thông tin thu thập.

- Thông tin cá nhân

- Thông tin liên lạc như số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, số fax;

b) Nội dung thông tin thu thập

- Họ và tên;

- Ngày, tháng, năm sinh;

- Số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp;

- Số điện thoại, địa chỉ email.

- Trường hợp người sử dụng internet dưới 14 tuổi và chưa có CMND/CCCD/Hộ chiếu, người giám hộ hợp pháp quyết định việc đăng ký thông tin cá nhân của mình để thể hiện sự cho phép và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký đó.

- Người dùng có quyền từ chối hoặc không cung cấp đầy đủ các thông tin được yêu cầu. Trong trường hợp đó, chúng tôi không thể đảm bảo cho người dùng những dịch vụ đầy đủ và chất lượng.

- Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân khi bạn đăng ký làm thành viên của website chúng tôi (Account). Nếu sử dụng thông tin này cho những mục đích khác ngoài mục đích thu thập, khi đó chúng tôi sẽ xin phép bạn trước khi sử dụng những thông tin này.

3. Phương pháp thu thập thông tin.

- Mạng xã hội AGRIMATE.VN thu thập các Thông tin cá nhân của thành viên qua website thông qua Form Đăng ký thành viên trên trang chủ của mạng xã hội AGRIMATE.VN

4. Thời gian lưu trữ thông tin thu thập.

Mạng xã hội AGRIMATE.VN sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do thành viên cung cấp trên các hệ thống nội bộ của ch ng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho người dùng cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi thành viên có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

5. Việc công khai, chỉnh sửa thông tin thu thập.

- Chúng tôi cấp quyền cho thành viên tự chỉnh sửa thông tin công khai trên website. Chúng tôi chỉ hủy bỏ hoặc ẩn thông tin khi thành viên có yêu cầu hoặc thông tin vi phạm Quy định của Mạng xã hội AGRIMATE.VN .

- Chúng tôi công bố các thông tin cá nhân thu thập từ người dùng lên Mạng xã hội AGRIMATE.VN và website liên quan nhằm mục đích cung cấp dịch vụ tốt nhất cho người dùng và đảm bảo tính hiệu quả của dịch vụ.

- Chúng tôi có thể phải cung cấp các thông tin cá nhân của người dùng cho các cơ quan chức năng, cơ quan của Chính phủ vì các mục đích an toàn an ninh, hải quan, nhập cư và các mục đích theo luật định khác trong phạm vi được yêu cầu hoặc theo luật định.

6. Xử lý khiếu nại việc thu thập và quản lý

Vui lòng email qua: info@agrimate.vn

7. Cam kết bảo mật thông tin.

- Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ việc truy cập hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc huỷ dữ liệu. Các biện pháp này bao gồm xem xét thực tiễn thu thập, lưu trữ, xử lý và biện pháp bảo mật dữ liệu nội bộ, cũng như các biện pháp bảo mật mức vật lý để bảo vệ việc truy cập trái phép vào hệ thống lưu trữ dữ liệu cá nhân.

- Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên có thẩm quyền của mạng xã hội AGRIMATE.VN truy cập thông tin cá nhân; những người cần biết thông tin này để vận hành, phát triển và cải tiến dịch vụ của chúng tôi. Những cá nhân này bị ràng buộc bởi nghĩa vụ bảo mật và có thể chịu kỷ luật, bao gồm chấm dứt việc làm và truy tố hình sự, khi họ vi phạm các nghĩa vụ này.

- Mỗi thành viên tự chịu trách nhiệm bảo mật mật khẩu tài khoản mạng xã hội AGRIMATE.VN, cam kết không công khai hay cung cấp thông tin bảo mật tài khoản của thành viên đến bất kỳ ai hay đơn vị thứ ba nào khác. Thông tin về tài khoản của bạn được đặt trên một máy chủ rất an toàn và được tường lửa bảo vệ.

- Quy định về quyền riêng tư có thể có những thiếu sót nhất định, do trục trặc kỹ thuật, hoặc các vấn đề bất khả kháng và mạng xã hội AGRIMATE.VN hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những thiệt hại do các lỗi đó gây ra. Hãy luôn luôn cẩn trọng và tự bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

- Người đăng tin sẽ chịu trách nhiệm về tính xác thực, và chịu trách nhiệm về mọi tranh chấp pháp lý xảy ra liên quan đến thông tin của mình.

8. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội.

- Để bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội chúng tôi sử dụng các phần mềm lưu trữ, phần mềm bảo mật thông tin và hệ thống tường lửa rất chắc chắn. Đảm bảo thông tin của quý khách hàng không bị đánh cắp.

- Chúng tôi công khai các thông tin cá nhân thu thập, xử lý quy định tại bản thỏa thuận này để người dùng nắm được chính sách bảo vệ quyền riêng tư của mạng xã hội AGRIMATE.VN