Để thành công trong huy động sức dân xây dựng nông thôn mới - Bài cuối: Đến những kinh nghiệm được đúc rút

Bình luận · 48 Lượt xem

Thực tiễn và những kinh nghiệm được rút ra trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (XDNTM) ở nhiều địa phương khẳng định vai trò của sự quyết tâm, kiên trì và nhất là nêu gương trong công tác tuyên truyền,

Theo Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, đến năm 2025, huyện Yên Bình cùng với huyện Văn Yên sẽ hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn huyện NTM. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Bình đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng huyện Yên Bình đạt chuẩn huyện NTM với quan điểm, mục tiêu nhất quán là: "Huy động sức mạnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, khơi dậy, phát huy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, thống nhất, khát vọng vươn lên mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong huyện chung sức, đồng lòng vượt lên khó khăn, thách thức, tận dụng, khai thác hiệu quả mọi tiềm năng, lợi thế, quyết tâm xây dựng huyện Yên Bình phát triển nhanh, bền vững theo hướng: Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, đến năm 2024 trở thành huyện NTM thực chất, đáng sống, có nông nghiệp tiến bộ, nông thôn văn minh, nông dân hạnh phúc”.

 

Đến nay, sau 2 năm đầu thực hiện, hết năm 2022, huyện Yên Bình có 22/22 xã đạt chuẩn NTM, 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 14 thôn đạt tiêu chí NTM kiểu mẫu.

 

 Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện An Hoàng Linh khẳng định: "Kết quả lớn nhất, quan trọng nhất mà Đảng bộ huyện Yên Bình đạt được sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp chính là đã phát huy hiệu quả ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên và sự vào cuộc tâm huyết, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp, từ đó lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân trong toàn huyện, phát huy vai trò chủ thể, trực tiếp của mỗi hộ dân, chung sức, đồng lòng, góp công, góp của cùng nhau quyết tâm xây dựng quê hương phát triển”. 

 

Đặc biệt, trong công cuộc XDNTM trong nửa đầu nhiệm kỳ, toàn huyện đã có trên 1.600 hộ dân hiến trên 21.800 m2 đất, hơn 116.000 cây trồng các loại trên đất, với tổng giá trị quy đổi là 27,24 tỷ đồng, phục vụ 91 công trình, dự án, nhất là các công trình giao thông nông thôn. Đó chính là "đòn bẩy” làm thay đổi diện mạo nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. 

 

Ông Bàn Văn Thêm - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Yên Bình cho biết: "Một trong những kinh nghiệm được rút ra trong công tác vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn trong thời gian qua là nhất định phải tuyên truyền, vận động để người dân thấy được vai trò chủ thể của mình trong XDNTM, cùng đó là lấy sự gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu, gia đình cách mạng, người uy tín để tạo sự lan tỏa, noi theo trong cộng đồng”.

Nói về bài học, kinh nghiệm rút ra trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ XDNTM, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện An Hoàng Linh khẳng định: "Vấn đề cốt lõi, căn bản nhất từ thực tiễn của Yên Bình chúng tôi chính là phải khơi dậy, phát huy được ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, sự vào cuộc thường xuyên, trực tiếp, vai trò chủ thể của nhân dân, hay nói cách khác, phải làm sao để XDNTM, đô thị văn minh thực sự trở thành mong muốn, khát vọng và mục tiêu hướng tới của nhân dân và toàn xã hội. Trong bối cảnh, điều kiện còn nhiều khó khăn, cùng với việc chuẩn bị kỹ kịch bản, lựa chọn mục tiêu, cách làm phù hợp theo phương châm "giao nhiệm vụ, khoán sản phẩm”, "cá thể hóa trách nhiệm cá nhân”, thì chìa khóa cho sự thành công, hiệu quả trong XDNTM của Yên Bình chính là bài học về tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, đặc biệt là sự gương mẫu đi đầu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp”.

 

"Không nói không, không nói khó, không nói có nhưng không làm”, "Không có gì là không thể, phải quyết tâm tìm cách để làm”, "Chủ trương 1, kế hoạch 10, hành động 100”, "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”… là những quan điểm đã trở thành phương châm hành động nhất quán của các cấp ủy, chính quyền trong Đảng bộ huyện Yên Bình. Sự gương mẫu, nói đi đôi với làm của cán bộ, đảng viên củng cố, vun đắp niềm tin yêu, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân trong XDNTM.

 

Ở Văn Yên, với chủ trương công tác tuyên truyền XDNTM phải được thực hiện thống nhất, đồng bộ, phát huy hiệu quả cao, Huyện ủy, UBND huyện, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM của huyện đã ban hành nghị quyết, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo tuyên truyền về XDNTM triển khai đến các cấp, các ngành thực hiện tuyên truyền, vận động XDNTM bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với thực tiễn địa phương. 

 

Đặc biệt, "Những năm qua, huyện Văn Yên đã vận dụng phương thức "nêu gương” trong tuyên truyền XDNTM. Nhiều cán bộ, đảng viên với tinh thần trách nhiệm "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau” đã chủ động chung tay, góp sức cùng nhân dân XDNTM, không ngần ngại đi đầu trong phong trào hiến cây, hiến đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đầu tư, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để phát triển kinh tế, hỗ trợ thôn, xóm XDNTM” - Bí thư Huyện ủy Luyện Hữu Chung khẳng định. 

 

Minh chứng cho sự khẳng định đó là những tấm gương điển hình vì lợi ích chung của cộng đồng trong XDNTM. Đảng viên Phùng Văn Minh - dân tộc Dao ở thôn Trung Tâm, xã Mỏ Vàng hiến trên 3.000m2 đất đồi rừng để mở rộng đường đi vào khu vực trồng quế của thôn; hiến mấy trăm mét vuông đất thổ cư, mấy sào ruộng để mở rộng tỉnh lộ 175 đi qua xã, làm gương cho nhiều hộ dân noi theo. 

 

Cũng ở xã Mỏ Vàng, đảng viên La Tài Quan - thôn Thác Tiên hiến nhiều diện tích đất và vận động được nhiều hộ gia đình cùng tham gia hiến đất làm đường. 

 

Ở xã Yên Hợp có tấm gương điển hình của ông Nguyễn Văn Nam hiến gần 3.500 m2 đất nông nghiệp để thực hiện dự án sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Xuân Ái - Viễn Sơn - Yên Phú - Yên Hợp... "Một tấm gương sống có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền” - tinh thần và việc làm của những "tấm gương sống” đó cùng với sự thường xuyên, liên tục trong tuyên truyền, vận động của các cấp, ngành, đoàn thể huyện Văn Yên đã khơi dậy ý thức tự giác, tự chủ, sự tin tưởng, đồng lòng, ủng hộ của nhân dân. Nhân dân tích cực hiến đất, góp tiền, góp công, góp sức để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa… 

 

Với Phong trào "Dịch rào hiến đất”, từ đầu nhiệm kỳ đến nay 25/25 xã, thị trấn toàn huyện đã vận động được gần 3.500 hộ dân hiến được trên 780.000 m2 đất, dỡ bỏ gần 15.000 m2 tường rào và công trình kiên cố, chặt bỏ trên 347.000 cây trồng, đóng góp quan trọng vào kết quả trong XDNTM mà huyện đạt được. Giai đoạn 2021 - 2023, toàn huyện Văn Yên đã kiên cố hóa được trên 280 km đường giao thông, mở rộng 112 km các tuyến đường giao thông nông thôn lên 7m… Đến nay, toàn huyện có 18 xã được công nhận đạt chuẩn NTM.

 

Theo Ủy ban MTTQ tỉnh, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn tỉnh có gần 13.500 hộ dân tự nguyện hiến đất, hoa màu, vật tư, công trình trên đất phục vụ XDNTM với tổng diện tích đất hiến trên 1,8 triệu m2, trị giá quy đổi trên 623 tỷ đồng; tham gia hàng trăm nghìn ngày công cho công tác xây dựng kết cấu hạ tầng, giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi; nhiều địa phương đã tự nguyện giải phóng mặt bằng chờ Nhà nước đầu tư xây dựng công trình thay bằng việc chờ hỗ trợ đền bù mới giải phóng mặt bằng như trước đây. Những đóng góp to lớn của nhân dân góp phần đưa Yên Bái trở thành điểm sáng trong XDNTM của khu vực trung du và miền núi Bắc Bộ.

Bình luận