Linh Mai đã tạo một bài báo mới
4 d

Triển vọng hợp tác công tư phát triển nông nghiệp tại Đắk Nông | #nongnghiep

Triển vọng hợp tác công tư phát triển nông nghiệp tại Đắk Nông

Triển vọng hợp tác công tư phát triển nông nghiệp tại Đắk Nông

Hợp tác công tư sẽ góp phần giải quyết những bất cập, hạn chế hiện nay của nông nghiệp tỉnh như sản xuất nhỏ lẻ, liên kết yếu, chưa hình thành vùng nguyên liệu hàng hóa tập trung.
Linh Mai đã tạo một bài báo mới
4 d

Bước tiến mới trong phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp | #nongnghiep

Bước tiến mới trong phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp

Bước tiến mới trong phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp

BẮC GIANG - Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học (CNSH) phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới (gọi tắt là Nghị quyết số 36), ngành
Linh Mai đã tạo một bài báo mới
4 d

Đắk Nông hướng đến sản xuất hồ tiêu bền vững | #nongnghiep

Đắk Nông hướng đến sản xuất hồ tiêu bền vững

Để phát triển ngành hàng hồ tiêu bền vững, Ðắk Nông đang tập trung nâng cao chất lượng và phát triển liên kết chuỗi giá trị, áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) thông qua chương trình hỗ trợ được tỉnh Ðắk N?
Linh Mai đã tạo một bài báo mới
4 d

Nông dân học sản xuất phân hữu cơ, hướng đến nền nông nghiệp bền vững | #nongnghiep

Nông dân học sản xuất phân hữu cơ, hướng đến nền nông nghiệp bền vững

Nông dân học sản xuất phân hữu cơ, hướng đến nền nông nghiệp bền vững

Nhằm giúp nông dân từng bước thay đổi tập quán canh tác, tiếp cận với phương pháp sản xuất thân thiện với môi trường, giảm chi phí đầu tư trong chuỗi sản xuất, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa tổ ch?
Linh Mai đã tạo một bài báo mới
4 d

Lời giải cho bài toán rác thải nông nghiệp | #nongnghiep

Lời giải cho bài toán rác thải nông nghiệp

Lời giải cho bài toán rác thải nông nghiệp

Trong bối cảnh toàn cầu đang nỗ lực tìm kiếm các giải pháp bền vững để đối phó với khủng hoảng môi trường, kinh tế tuần hoàn (KTTH) đã nổi lên như một mô hình lý tưởng.
Linh Mai đã tạo một bài báo mới
4 d

Quỹ hỗ trợ nông dân thành phố Hà Nội: Điểm tựa vững chắc cho kinh tế nông thôn | #nongnghiep

Quỹ hỗ trợ nông dân thành phố Hà Nội: Điểm tựa vững chắc cho kinh tế nông thôn

Quỹ hỗ trợ nông dân thành phố Hà Nội: Điểm tựa vững chắc cho kinh tế nông thôn

Trong bối cảnh nông nghiệp, nông dân không ngừng chuyển mình, Quỹ hỗ trợ nông dân thành phố Hà Nội trở thành điểm tựa vững chắc cho hội viên khi cung cấp nguồn vốn sản xuất, giúp nông dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây t
Linh Mai đã tạo một bài báo mới
4 d

Tiềm năng lớn cho kinh tế tuần hoàn ở Đắk Nông | #nongnghiep

Tiềm năng lớn cho kinh tế tuần hoàn ở Đắk Nông

Tiềm năng lớn cho kinh tế tuần hoàn ở Đắk Nông

Những năm qua, nhiều nông dân ở Đắk Nông đã ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp. Qua đó, góp phần bảo vệ môi trường, hướng đến phát triển nông nghiệp xanh, bền vững.
Linh Mai đã tạo một bài báo mới
4 d

Tạo môi trường kinh doanh bình đẳng cho phát triển hợp tác xã nông nghiệp bền vững | #nongnghiep

Tạo môi trường kinh doanh bình đẳng cho phát triển hợp tác xã nông nghiệp bền vững

Tạo môi trường kinh doanh bình đẳng cho phát triển hợp tác xã nông nghiệp bền vững

Nhiều giải pháp đã được đưa ra nhằm thúc đẩy kinh tế hợp tác, hợp tác xã phát triển hài hòa với mục tiêu kinh tế, xã hội và môi trường tại Hội thảo về kinh tế tập thể, hợp tác xã nông nghiệp diễn ra chiều nay 17/7.
Linh Mai đã tạo một bài báo mới
4 d

Tái cơ cấu nông nghiệp hiệu quả, bền vững | #nongnghiep

Tái cơ cấu nông nghiệp hiệu quả, bền vững

Tái cơ cấu nông nghiệp hiệu quả, bền vững

ĐBP - Tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, khai thác các loại cây trồng có thế mạnh là cơ sở để nông nghiệp phát triển bền vững. Thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp, các địa phương trong tỉnh đã đ?
Linh Mai đã tạo một bài báo mới
4 d

Kỳ vọng môi trường kinh doanh thuận lợi để HTX tập trung phát triển hiệu quả | #nongnghiep

Kỳ vọng môi trường kinh doanh thuận lợi để HTX tập trung phát triển hiệu quả

Kỳ vọng môi trường kinh doanh thuận lợi để HTX tập trung phát triển hiệu quả

Môi trường đầu tư kinh doanh của các HTX vẫn chưa được thuận lợi, bình đẳng như các doanh nghiệp. Chính vì lẽ đó, các HTX mong rằng khi Luật HTX năm 2023 đi vào thực tế, nếu có sự vào cuộc của các cơ quan quản lý sẽ thúc đ?