Vĩnh Long: Mục tiêu đến năm 2030 là trung tâm kinh tế nông nghiệp vùng ĐBSCL

Bình luận · 105 Lượt xem

Mục tiêu đến năm 2030, Vĩnh Long sẽ là tỉnh nông nghiệp công nghệ cao, sinh thái và là một trong những trung tâm kinh tế nông nghiệp của vùng ĐBSCL.

 

Mục tiêu đến năm 2030, Vĩnh Long sẽ là tỉnh nông nghiệp công nghệ cao, sinh thái và là một trong những trung tâm kinh tế nông nghiệp của vùng ĐBSCL.

Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa có Quyết định số 1759/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 

Phạm vi quy hoạch sẽ gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của tỉnh Vĩnh Long là 1.525,73km2. Quy hoạch này thống nhất với quy hoạch quốc gia, quy hoạch đã thông qua của ĐBSCL và các quy hoạch kế hoạch có liên quan.

 

Theo phương hướng phát triển, ngành nông nghiệp - thủy sản của tỉnh sẽ chuyển ĐBSCL từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn, thích ứng biến đổi khí hậu.

 

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sử dụng hiệu quả, linh hoạt đất trồng lúa, tăng diện tích các loại cây trồng có hiệu quả ở những vùng, khu vực có điều kiện. Nghiên cứu, phát triển sản xuất các giống cây trồng, từng bước đưa Vĩnh Long trở thành trung tâm sản xuất, cung cấp giống cây trồng của vùng ĐBSCL.

 

Phát triển công nghiệp chế biến sâu các sản phẩm nông sản, thủy sản, thực phẩm gắn với vùng sản xuất nguyên liệu tập trung, phát triển công nghiệp hỗ trợ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp chế biến. Đến năm 2030 Vĩnh Long sẽ có 5 khu công nghiệp, 9 cụm công nghiệp.

 

Mục tiêu đến năm 2030, Vĩnh Long sẽ là tỉnh nông nghiệp công nghệ cao, sinh thái; là một trong những trung tâm kinh tế nông nghiệp của vùng ĐBSCL; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết cấu thông suốt với các tỉnh trong vùng ĐBSCL.

 

Tầm nhìn đến năm 2050, Vĩnh Long là tỉnh phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại, sinh thái, bền vững; có trình độ phát triển khá so với cả nước; có hệ thống kết cấu hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại và thích ứng biến đổi khí hậu.

 

Văn Kim Khanh

Bình luận