Xã Bản Nguyên: Tăng tốc về đích nông thôn mới nâng cao

Bình luận · 116 Lượt xem

Đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2017, xã Bản Nguyên (huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) đã và đang tăng tốc, nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới

Xã Bản Nguyên là xã thuần nông, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo còn cao... là những rào cản ảnh hưởng đến việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã.

 

Xác định xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, sau khi đạt chuẩn, xã Bản Nguyên tiếp tục nhiệm vụ mới, đó là duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí lên xã nông thôn mới nâng cao.

Ngay từ đầu năm 2023, Đảng ủy xã Bản Nguyên đã tập trung, tăng cường phối hợp cùng người dân triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao. Chủ tịch UBND xã Bản Nguyên - Vương Văn Ưng cho biết, trên cơ sở các chỉ tiêu, nhiệm vụ và 19 tiêu chí NTM nâng cao, Đảng ủy, Ban chỉ đạo xây dựng NTM của xã đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cán bộ, nhân viên trong toàn xã về nội dung, lộ trình thực hiện. 

 

Các ban, ngành, đoàn thể từ xã đến thôn thường xuyên tuyên truyền, vận động các thành viên, hội viên, nhân dân tích cực hưởng ứng, thi đua, đăng ký các phần việc cụ thể; thành lập các mô hình tự quản về môi trường, trồng thêm những tuyến đường hoa, cây xanh; cải tạo khuôn viên công cộng, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp...

 

Đến nay, xã Bản Nguyên đã đạt 13/19 tiêu chí. Có 3/14 khu được công nhận thôn NTM nâng cao, phấn đấu hết năm 2023 thêm 3 khu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. 

 

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, người dân hiểu và tích cực đóng góp công sức, tiền của để chung sức thực hiện các tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Thực hiện phong trào xây dựng NTM, thời gian qua xã Bản Nguyên đã phát huy nội lực, tranh thủ nguồn lực từ cấp trên, nguồn huy động xã hội hóa đầu tư cho cơ sở hạ tầng, cứng hóa 5,2km đường bê tông giao thông nông thôn. Nâng cấp, trải nhựa áp phan 1,1km, cứng hóa 1,8km kênh mương nội đồng và làm mới 4,5km kênh mương tiêu úng dân cư có nắp đậy.

Cùng với đó, các tiêu chí môi trường, y tế, văn hóa và giáo dục cũng được chú trọng đầu tư. Đến nay, xã đã huy động được 66 tỷ đồng cho phát triển cơ sở hạ tầng. Các phong trào thi đua được thúc đẩy ngày một phát triển mạnh mẽ, đưa Bản Nguyên đi đúng hướng phong trào xây dựng xã NTM nâng cao, khu dân cư NTM.

 

Để hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM nâng cao, ông Vương Văn Ưng cho biết, thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân cùng chung sức thực hiện. 

 

Xã cũng xác định những giải pháp cụ thể để duy trì những tiêu chí đạt, nâng cao và hoàn thiện các tiêu chí cơ bản như: Củng cố, kiện toàn mạng lưới y tế cơ sở gắn với nâng cao hiệu quả công tác y tế dự phòng; các chỉ tiêu, nhiệm vụ về dân số, gia đình, trẻ em... huy động mọi nguồn lực xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí NTM theo quy định, phấn đấu về đích xã đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2023 - 2025.

 

Bình luận