Ra mắt hệ thống truy xuất nguồn gốc bạch tuộc Tanzania, bước đột phá tiềm năng cho nghề cá châu Phi

Bình luận · 40 Lượt xem

Ra mắt hệ thống truy xuất nguồn gốc bạch tuộc Tanzania, bước đột phá tiềm năng cho nghề cá châu Phi


 

Với sự hỗ trợ của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), chương trình can thiệp kỹ thuật số mới, Tài liệu đánh bắt điện tử toàn diện và truy xuất nguồn gốc (eCDT), nhằm mục đích cải thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc tại nghề đánh bắt bạch tuộc ngoài khơi đảo Kilwa. Nó cũng đặt mục tiêu tăng cường các nỗ lực của quốc gia Đông Phi này trong việc chống lại hoạt động đánh bắt bạch tuộc bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) ; mở rộng phạm vi tiếp cận thị trường thủy sản toàn cầu; và đáp ứng các quy định mới về truy xuất nguồn gốc thực phẩm mà các thị trường trọng điểm như Liên minh Châu Âu đã thiết lập.

Ít nhất 13 trong số 184 quận của Tanzania, bao gồm cả Kilwa, có hoạt động đánh bắt bạch tuộc. Chỉ riêng Quận Mtwara đã chiếm gần 50% tổng sản lượng của cả nước vào năm 2020, khi tổng sản lượng của Tanzania ước tính đạt khoảng 3.430 tấn (MT).

SALT đang hợp tác chặt chẽ với Bộ Chăn nuôi và Thủy sản Tanzania và Tổ chức Trang trại Nuôi trồng Thủy sản (AFO) – một tổ chức phi chính phủ địa phương – trong việc thực hiện dự án đã bắt đầu từ ba năm trước. Sự hợp tác giữa hai nhóm bắt đầu bằng một ủy ban tư vấn do SALT tổ chức từ năm 2020 đến năm 2021 để phát triển các nguyên tắc truy xuất nguồn gốc toàn diện và các phương pháp thực hành tốt nhất cần tuân thủ khi thiết kế chương trình ghi chép đánh bắt điện tử hiệu quả.

Ủy ban tập trung vào việc phát triển các nguyên tắc áp dụng cho chương trình theo dõi kỹ thuật số đối với các sản phẩm thủy sản dọc theo chuỗi cung ứng, bao gồm việc bắt đầu, thiết kế và triển khai dự án.

Xuất phát từ mối liên hệ đó, Tanzania, thông qua MLF, bày tỏ sự quan tâm đến việc áp dụng các nguyên tắc mới vào nghề đánh cá thủ công tập trung vào xuất khẩu sản phẩm của mình, dẫn đến dự án đánh bắt bạch tuộc Kilwa.

SALT cho biết: “Dự án ở Tanzania sẽ trình diễn quy trình áp dụng hướng dẫn và sẽ thông báo cho những người khác trên toàn thế giới”.

AFO cho biết ngư trường Kilwa là địa điểm dự án được ưa thích “do tầm quan trọng của nghề cá đối với sinh kế địa phương, sự tăng trưởng liên tục và được dự báo của nghề cá, vai trò của phụ nữ và thanh niên [trong hoạt động], sự phụ thuộc vào thị trường xuất khẩu. và các cơ hội cải thiện việc bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý nghề cá thông qua việc cải thiện việc thu thập dữ liệu.”

Sản lượng khai thác bạch tuộc của Tanzania đã tăng đều đặn kể từ năm 1990, khi nước này đánh bắt được 483 tấn bạch tuộc. Tổng sản lượng hàng năm cao nhất cho đến nay được ghi nhận tại quận này là 5.687 tấn được đánh bắt vào năm 2019.

V.A (theo Seafoodsource)

Bình luận