Xoài Úc Khánh Hòa 4 năm liền là sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu

Bình luận · 40 Lượt xem

Giống xoài Úc Khánh Hòa của Trung tâm Nông nghiệp Công nghệ cao Khánh Hòa được tôn vinh là sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2017 và nhận bằng khen 4 năm liên tiếp được tôn vinh của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về sản phẩ

14-25-09_1
Ông Mai Xuân Thương, Giám đốc Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao Khánh Hòa nhận bằng khen tại buổi lễ

Mới đây tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức chương trình Tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2017. Tại đây, giống xoài Úc Khánh Hòa của Trung tâm Nông nghiệp Công nghệ cao Khánh Hòa được tôn vinh là sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2017 và nhận bằng khen 4 năm liên tiếp được tôn vinh của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về sản phẩm tiêu biểu.

Hoạt động tôn vinh các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2017 là năm thứ 5 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ NN- PTNT, Bộ Công Thương  và Bộ Thông tin - Truyền thông tổ chức và bình chọn ra 153 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu được lựa chọn trong tổng số 183 sản phẩm xuất sắc thuộc các nhóm sản phẩm nông nghiệp, chế biến, phục vụ. BTC đã tặng 23 bằng khen cho 23 đơn vị có sản phẩm được bình chọn 4 năm liên tục.

14-25-09_xoi_uc
Giống xoài Úc đem lại thu nhập cao cho người dân Khánh Hòa

 

PV
Bình luận