Knguyen0905 đã tạo một bài báo mới
8 Trong

Tam Bình tiến gần đến huyện nông thôn mới | #nongthonmoi

Tam Bình tiến gần đến huyện nông thôn mới

Tam Bình tiến gần đến huyện nông thôn mới

Mới đây, BCĐ Các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025 tổ chức cuộc họp thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận huyện Tam Bình đạt chuẩn NTM trong năm 2023.