myduyen2908 đã tạo một bài báo mới
10 Trong

Phát triển du lịch nông nghiệp theo hướng nhân văn, sinh thái | #nongnghiep

Phát triển du lịch nông nghiệp theo hướng nhân văn, sinh thái

Phát triển du lịch nông nghiệp theo hướng nhân văn, sinh thái

Sáng 22/9, tại TP. HCM diễn ra Diễn đàn “Phát triển du lịch nông nghiệp - nông thôn gắn với tiêu thụ nông đặc sản và sản phẩm OCOP” theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.