myduyen2908 đã tạo một bài báo mới
10 Trong

Hải Phòng: Tháo gỡ khó khăn để phát triển du lịch nông nghiệp | #nongnghiep

Hải Phòng: Tháo gỡ khó khăn để phát triển du lịch nông nghiệp

Hải Phòng: Tháo gỡ khó khăn để phát triển du lịch nông nghiệp

Hiện nhiều doanh nghiệp, cá nhân muốn đầu tư vào du lịch nông nghiệp nhưng không thực hiện được do có quá nhiều rào cản.