myduyen2908 đã tạo một bài báo mới
38 Trong

Triển vọng từ du lịch nông nghiệp | #nongnghiep

Triển vọng từ du lịch nông nghiệp

Triển vọng từ du lịch nông nghiệp

Du lịch kết hợp cùng nông nghiệp không chỉ nhân lên giá trị văn hoá làng quê, tăng thu nhập cho doanh nghiệp và người dân, mà còn "nêm" thêm gia vị, sức hấp dẫn cho các tour du lịch.