myduyen2908 đã tạo một bài báo mới
10 Trong

Đánh thức văn hóa bản địa từ du lịch nông nghiệp | #nongnghiep

Đánh thức văn hóa bản địa từ du lịch nông nghiệp

Đánh thức văn hóa bản địa từ du lịch nông nghiệp

CẦN THƠ Để du lịch nông nghiệp phát triển, ngoài tạo điểm nhấn khác biệt trong từng mô hình, nông dân cũng cần được tập huấn, hỗ trợ, khai thác giá trị văn hóa bản địa.